Tag Archives: ordresdeldia

Proposta ordre del dia Dijous 7 de Juliol 2011

1. Aprovació ordre del dia

2. Minut de silenci en memòria de Marcel Oliveres Künzi

3. Revisió/recordatori acords acta anterior:
• Cada comissió que necessiti material/diners haurà d’enviar la
informació a Difusió perquè ho pengi a la web. També s’hauria
d’informar a la comissió de preparació per comentar-ho a l’assemblea
• Es posarà una guardiola a cada assemblea i s’aportarà la voluntat en
funció de les necessitats de les comissions; per ara, la comissió
d’Acció es responsabilitzarà dels diners/donatius de l’assemblea

4. Comissions:
• Coordinació amb Plaça Catalunya: Diumenge 10 hi ha l’assemblea de
barris i pobles i cal portar propostes de com organitzar-nos millor,
expliquem breument la proposta de Sants: reunions quinzenals amb 2
representants de cada barri i 1 representant de cada comissió
específica.
• Difusió: Dinamització del blog, proposta de documentals i difusió de
necessitats de material
• Acció: Sopar dijous 14: 19h Assemblea, 20h Xerrada, 21h Sopar i
activitats complementàries: xapes, guardiola… Cal demanar els
permisos corresponents
• Organització: Recordatori del treball de projecció de futur de cada
comissió, recordatori del canals de participació.
• Continguts:

5. Canvi dinàmica assemblea i calendari assemblees setembre: A
partir de setembre, a aprovar a la primera de setembre, es proposa
intercalar quinzenalment una assemblea de debat (sobre un tema
monogràfic, en grups reduïts) amb una informativa de comissions (tal
com estem fent actualment). Es volen recollir temàtiques a tractar, una
opció és en relació a les comissions específiques que s’estan fent a
d’altres llocs (p.e. Salut, Medi Ambient, Educació…) i l’altre, recollir la
nostra especifitat.

6. Proposta Participació Festa Major de Sarrià’11: Tenim l’opció de
participar tant a les festes majors/alternatives. Breu explicació de que
són cadascuna. Hi participem? A on? Si hi participem, ronda de propostes
a tancar la setmana vinent.

7. Proposta de la subcomissió d’autodeterminació de Pl.Catalunya

9. Recull dels acords presos durant l’Assemblea

10.Torn obert de paraules

Proposta d’ordre del dia 22 de Juny 2011

Lloc: Plaça de la Vila de Sarrià
Hora: 20 hores

1. Aprovació de l’ordre del dia.

2. L’estiu s’acosta. Com gestionar-ho? Proposta de la comissió de preparació.
a. Establiment de les dates de “vacances”
b. Activitat/sopar coincidint amb la darrera assemblea del curs

3. Valoració del compliment dels acords presos en la darrera assemblea.
a. Comunicat sobre el 15-J
b. Activitat de difusió de divendres 17
c. La manifestació del 19-J i la convocatòria de l’assemblea per assistir-hi
d. Xerrada de democràcia econòmica i finances ètiques

4. Les comissions parlen:
a. Coordinació amb Plaça Catalunya
b. Continguts
c. Difusió
d. Preparació de l’assemblea
e. Acció

5. Recopilació dels acords presos en aquesta assemblea.

6. Torn obert de paraula.

Proposta d’ordre del dia 16 de Juny 2011

ASSEMBLEA DE SARRIÀ-SANT GERVASI 16 DE JUNY

Pl.Bonanova a les 20h
Ordre del dia

1.Presentació

2.Lectura Acta assemblea anterior (resum)

3.Aprovació Ordre del Dia

4.Comissions

– Preparació

– Coordinació amb Plaça Catalunya

– Acció

– Continguts

– Difusió

5. Assemblea Sarriá/Sant Gervasi. Quina dinàmica volem seguir entre Sarriá i Sant Gervasi?

6. Micro Obert

Proposta d’ordre del dia 9 de Juny 2011

PROPOSTA D’ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA
SARRIÀ-SANT GERVASI (09/06/11)

Lloc: Plaça de la Vila
Hora: 20h (De 20h a 20:10h Cassolada)

1. Aprovació de l’ordre del dia

2. Proposta de dinàmica de l’Assemblea i presentació de càrrecs

3. Comissions: autodefinicions / propostes

Comissió de coordinació

Comissió de difusió

Comissió de continguts

Comissió d’activitats i acció

Comissió de preparació

4. Pròxima Assemblea (dia, hora i lloc)

5. Torn obert de paraula

Proposta d’ordre del dia 26 Maig 2011

CONTEXTUALITZACIÓ
1. Acampadabcn. Qui són? Motius. Dinàmiques (Assemblea, comissions..)
2. Com ha sorgit l’Assemblea Sarriá-Sant Gervasi
3. Actuals mitjans de difusió (email: assembleasarria@gmail.com, facebook, twitter)
4. Funcionament i pedagogia assemblearia. Pautes i dinàmica

ORDRE DEL DIA
5. Votació de l’ordre del dia i incorporació de noves propostes si s’escau.
6. Torn obert de motivacions i propostes. Què n’esperes?
7. Com ens organitzem? Futures comissions de barri
a. Preparació propera assemblea
b. Difusió
c. Coordinació amb Acampada Bcn
d. Altres?
(Votació del punt 7)
8. Periodicitat de l’Assemblea. Próxima trovada.
(votació del punt 8)