El Consorci Sanitari de l’Hospital Clínic

El districte de Sarrià-Sant Gervasi té com a hospital de referència l’Hospital Clínic de Barcelona. El Govern català vol convertir l’Hospital Clínic en un Consorci Sanitari, en el marc de la seva política d’afebliment del caràcter públic de la sanitat catalana.
Un consorci sanitari gaudeix d’una figura jurídica que l’eximeix d’estar sotmès al dret públic en aspectes essencials com la normativa pública de contractes, la llei sobre control públic i fiscalització de despeses i la llei d’incompatibilitat d’alts càrrecs. A un consorci, per tant, se li permet una major opacitat en la gestió, ja que queda al marge del control públic. Es regeix segons el dret privat.
La creació de consorcis sanitaris s’integra de ple en el procés dissenyat pel Govern de retallar les competències de l’ICS per tal d’enfortir la presència del sector privat que subministra serveis de salut.


Efectivament, la llei 2/2014 dela Generalitat impulsa la constitució de consorcis i atorga al Servei Català de la Salut (CatSalut) les competències per adjudicar els contractes de serveis i de gestió als proveïdors privats, assignant-los les activitats més rendibles i encarregant a l’ICS allò que no interessi al sector privat. La llei minimitza el pes de l’ICS com a proveïdor del CatSalut ja que disposa que l’ICS, contràriament a la resta de proveïdors, no podrà concórrer en licitacions públiques. Només quan no hi concorri cap licitador, el CatSalut encarregarà a l’ICS l’activitat a cobrir. D’aquesta manera l’ICS es converteix en proveïdor d’últim recurs i no hi ha obligació de garantir-li en el futur línies d’activitat assistencial completes. Un pas important per al procés privatizador.

La proposta d’Estatuts per al Consorci del Clínic posa de manifest el seu esperit privatizador i mercantilista:
–    Es permetrà que entitats privades siguin membres del Consorci
–    El Consorci podrà formalitzar convenis de col•laboració amb altres institucions. Això implicarà la cesió de serveis públics a tercers i, per tant, una privatització encoberta.
–    El Consorci es regirà pels principis de rendibilitat i productivitat. Sembla que s’oblidi que l’hospital dóna un servei públic i que, per tant, pot ser deficitari. També són deficitaris altres serveis públics com l’educació, el bombers o els cossos de seguretat.

L’Informe sobre Bon Govern i Transparència Administrativa (encarregat per la Generalitat) de l’any 2005 recomanava l’adopció d’un criteri dràsticament restrictiu a l’hora de constituir consorcis públics perquè així s’evitaria “la burla del control administratiu que facilita el maquillatge comptable-financer i provoca que se’n dilueixin les responsabilitats polítiques.”
També un informe de la Sindicatura de Comptes posa de manifest que els consorcis que gestionen una part de la sanitat pública catalana incorren en un cúmul d’irregularitats recurrents que, entre moltes altres disfuncions, faciliten les adjudicacions a dit i les elevades remuneracions dels seus directius. Les anomalies en la contractació es compten per desenes: adjudicacions directes de serveis subjectes a la normativa de contractació, pròrrogues successives de contractes més enllà de les previstes per les clàusules, encàrrecs addicionals al proveïdor principal de les obres que no consten en la licitació, i escàs o nul control de les despeses vinculades a les adjudicacions. L’informe també recull anomalies en les mesures de contenció de la despesa que beneficien alts càrrecs de les empreses, “aportacions econòmiques periòdiques” realitzades a algunes entitats i treballadors no justificades suficientment i irregularitats laborals derivades dels convenis de col•laboració entre centres públics i privats.

No sembla, doncs, que la transformació del Clínic en consorci representi un benefici per als seus usuaris i per a la ciutadania en general. Hauríem de ser capaços d’aturar aquest procés.

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Sarrià-Sant Gervasi

Publicat a Línia Sarrià Sant Gervasi; núm 61, 03/11/2015, pàgina 6. web  PDF

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s